Autorem wszystkich publikowanych zdjęć i treści jest Marcin Fenger.

Zgodnie w Ustawą o Prawie Autorskim, jakiekolwiek wykorzystanie materiałów znajdujących się na niniejszej stronie wymaga zgody autora. Przywłaszczenie autorstwa, naruszenie integralności utworu oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie są w świetle obowiązującego prawa przestępstwem i podlegają karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Kradzież praw intelektualnych stała się w Polsce zjawiskiem powszechnym, dlatego oświadczam, że kancelaria prawna reprezentująca moje interesy nie zawaha się zabezpieczyć dowody, złożyć stosowne doniesienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury oraz dochodzić będzie odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Nie dotyczy to osób, firm i instytucji, które takie prawa nabyły w ramach licencji lub przekazanych w stosownych umowach autorskich praw majątkowych.